Táto stránka vznikla ako prostriedok slobodného vyjadrovania názorov a šírenie myšlienok autorov.

Postrehy a názory čitateľov sú vrelo vítané!

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.